Kivi Aday Şehir

Kivi Aday şehir ürünü, söz konusu kent ya da yerleşim ile benzerlik gösteren en uygun küresel kent işbirliğinin araştırılması, uluslararası iletişimin yürütülmesi ve başvuru sürecinin tamamlanarak adaylığın gerçeğe dönüşmesi sürecini idarelerle birlikte yürütür. Sürecin adaylık sonrasında da başarıyla yürütülmesi için, uygulama sürecinde gerek danışman olarak gerekse operasyonda görev alır.

Büyük etkinlikler, şehirlerin gelişmesini nicelik olarak tetikleme potansiyeli sahip ve aynı zamanda çeşitli açılardan nitelik gelişimine de neden olabiliyor. Bu gelişme bazen dünya ölçeğinde veya parçası olunan coğrafyaya özel etkinlikler olabildiği gibi kimi zaman da ulusal ve hatta bazen bölgesel ya da kent içi etkinlikler olarak karşımıza çıkıyor.

Hizmetler

 • Aday şehir potansiyeli araştırması
 • Çalışma grubu oluşturulması
 • Uluslararası iletişimin yürütülmesi
 • Adaylık stratejisi geliştirilmesi
 • Başvuru sürecinin yönetilmesi
 • Başvuru sonrası stratejisinin geliştirilmesi ve programın oluşturulması
 • Bütçe, takvim ve kişi yönetimi

Örnek Etkinlikler

 • Kardeş Şehir
 • AB Kültür Başkenti
 • Avrupa Yeşil Başkenti
 • Dünya Kitap Şehri
 • AB Gençlik Başkenti
 • Dünya Kitap Başkenti,
 • Yaratıcı kentler Ağı:
  Edebiyat Kenti,
  Tasarım Kenti,
  Zanaat ve Yerel Sanat Kenti,
  Sinema Kenti,
  Müzik Kenti,
  Medya Sanatı Kenti,
  Gastronomi Kenti.

Hedef Kitlesi

 • Valilikler
 • Belediyeler

 

Araç çubuğuna atla