Kivi Varlık Yönetimi

Kurumların çıkarlarını bütün olarak gözeterek organizasyonlar arası eşgüdüm ve dengeyi sağlamak ürünün temel amaçlarındandır.

Hizmetler

  • Kısa ve uzun vadeli planlama (1, 5 ve 10 yıl)
  • Değer yönetimi
  • Tasarım yönetimi

Hedef Kitlesi

  • Valilikler
  • Belediyeler
  • Çok sayıda gayrimenkul sahibi olan şirketler

 

 

Araç çubuğuna atla