Tasarım Yönetimi

KİVİ olarak amacımız, özellikle dönüşüm potansiyeli olan ve kaynaklarını sürdürülebilir bir şekilde kullanmak isteyen şehirlerde, yerel yönetimlerin kapasitesini en iyi şekilde kullanarak topluma hizmet etmek ve nitelikli tasarlanmış kentleri oluşturmak üzere tasarım yönetimini kullanmaktır.
Tasarım sürecinin; karar verme, ihtiyaç programı hazırlanması, tasarım hedeflerinin belirlenmesi ve tasarım alternatiflerinin oluşturulması süreçlerinin kamu adına yönetilmesi ve kamunun karar süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflenir.
Yapılı çevre için veri odaklı araştırmalar yaparak, yeniliğin demokratikleşmesini sağlar ve etkili, yüksek değerli, sonuç odaklı tasarım ortamı yaratılmış olur.
KİVİ tasarım sürecini yeniliğe teşvik eden, programlanabilir ve somut sonuçlar üretmeye odaklı olarak yöneterek ‘Kamu yararına’ tasarım anlayışını canlandırmak için çalışır.

Araç çubuğuna atla