Ana Sayfa

Ekonomi, iletişim, hareketlilik gibi tüm küresel faaliyetlerin artan hızı; şehirleri, bölgeleri, ülkeleri ve onları yöneten kurumları her alanda daha uzun vadeli stratejik düşünmeye sevk ediyor. Bunun sonucu olarak içinde yaşadığımız yapılı çevrenin geleceğe dönük stratejik planlarının oluşturulması bir zorunluluk.

Bu planlama; çevreye duyarlılık, nitelik, verimlilik, sürdürülebilirlik gibi pek çok ölçüt dikkate alınarak geliştirilmeli. Farklı disiplinlerin eşgüdüm içinde, uzun vadeli hedefler için beraberce çalışarak sonuca gitmesi kaçınılmaz bir gereklilik.

Kivi, bu bağlamda çeşitli ölçek ve alanlar için stratejik planlar üretir. Planlamanın ihtiyaç duyduğu yatırım ortamını geliştirir. Operasyonunda yer alır. İletişimle bunları destekler.

Kivi, yapı ve gayrimenkul sektörlerine yönelik hizmet ve ürünleri ile 16 yıldır faaliyet gösteren Arkitera’nın öncülüğünde kuruldu.

Arkitera hakkında ayrıntılı bilgi için: www.arkitera.net

Araç çubuğuna atla