Jeoparklaşma süreci için BAKKA 2018 Mali Destek Programı başvurusu yapıldı

“Zonguldak Jeolojik Mirasının Turizm Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Altyapı Geliştirilmesi” başlığıyla BAKKA 2018 Küçük Ölçekli Turizm Altyapı Yatırımları Mali Destek Fonu’na başvuruldu. Başvuruda 2014-2023 Bölge planında; Batı Karadeniz Bölgesinde gerçekleştirilebilecek turizm türleri arasında “Mağara Turizmi”ne dikkat çekilmiştir. Mağara turizmini, Zonguldak’ın madencilik kültürü ve jeolojik yapısı ile birlikte ele alırsak zengin bir jeolojik miras oluşturduğunu görürüz. Jeolojik kaynaklar iyi bir planlama ile değerlendirildiğinde,  jeopark alanlarına dönüşecek ve sosyo-ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Zira son yıllarda büyük önem kazanan  Jeoturizm,  yüksek ekonomik gelir sağlayan ve hızla yaygınlaşan bir olgudur. Bu bağlamda projemiz Jeoparklaşma sürecinin ön hazırlığını oluşturacak, TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde alternatif turizmin altyapı çalışmalarının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Zonguldak İlinde yer alan mağaralar, zengin maden yatakları, arkeolojik kalıntılar, bitki örtüsü, fosil, kayaç, mineral, maden gibi oluşumlar uzun jeolojik zamanların ürünüdür. Projemiz söz konusu jeolojik değerlerden mağaraların jeoturizme kazandırılmasına yönelik gerekli altyapı çalışmalarını içermektedir. Projemiz kapsamında; yerel halkın sahiplenmesini sağlamak amacıyla Jeopark nedir, bölgeye getirdiği sosyo-ekonomik kazançlar nelerdir, koruma neden gereklidir, koruma nasıl yapılmalıdır ve koruma bilincinin yaygınlaştırılmasını içeren 4 adet eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Özelliklerine ve damlataş yoğunluğuna göre seçilmiş Kızılelma, Cumayanı, Gökgöl, Çayırköy, Sofular, İnağzı  mağaralarında dijital belgeleme işlemi yapılacak, elde edilen nokta bulutlar ülke koordinat sistemine dönüştürülerek, jeo-referanslandırmada kullanılacaktır. Seçtiğimiz 6 mağarada teknik araştırmalar yapılacak, mağaraların fauna, florya ve hidromorfolojik özellikleri  araştırılarak  raporlanacaktır. Seçtiğimiz 6 mağarada sarkıt ve dikit yaşlandırması yapılarak, mağaraların oluşum zamanları ve yaşı tespit edilecek sonuç raporuna yansıtılacaktır.

Araç çubuğuna atla