Kivi Turizm Kalkınma Planı

Turizm için uzun vadeli (10-20 yıl) kalkınma vizyonu kurgulayan Kivi Turizm Kalkınma Planı ürünü sosyo- kültürel boyutta turizmin ekonomik etkileri ile birlikte düşünülerek hazırlanır. Faaliyet süreci içerisinde kısa vadeli (3 yıl) eylem planı, pilot bölgelerde çeşitli tanıtım projeleri, sürdürülebilir turizm gelişimi ve hazırlık planlarını içerir.

Hizmetler

 • Stratejik planlama,
 • Kurumsal güçlendirme,
 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirme,
 • Pazarlama ve promosyon,
 • Altyapı ve üstyapı kurgusu planlama
 • İnsan kaynakları geliştirme

Turizm kalkınma planları merkezi olarak ya da yerel kamu kurumları tarafından hazırlanabilir. Bu aynı zamanda tematik olarak hazırlanabileceği anlamına gelir, bu temalar kırsal, eko, halk & topluluk esaslı turizm ile dağ, kıyı ya da sağlık turizmi olabilir.

Hedef kitlesi

 • Valilikler
 • Belediyeler
 • Kalkınma Ajansları
 • Bölge Kalkınma İdareleri
 • Altyapı Hizmet Birlikleri

Süresi

4-12 ay

Araç çubuğuna atla