Bir Turizm Boğazı Olarak Balıkesir paneli yapıldı

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi’nin düzenlediği “Bir Turizm Boğazı Olarak Balıkesir” paneli 16 Ocak 2016 Cumartesi günü, saat 14:00’da Balıkesir Ticaret Odası’nda yapıldı.

Türkiye’nin maddi kaynaklarının önemli bir bölümü Marmara Bölgesi’nde üretiliyor. İstanbul’un büyük pay sahibi olduğu bu maddi büyüklük sayısal gücünü ağırlıklı olarak sanayi ve hizmet üretiminden alıyor. Bölge için yapılan çevre düzeni planında Bandırma, İstanbul’un üzerinden sanayi yükünü alacak kent olarak öngörülüyor. Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1/100.000 ölçekli planlarına işlenerek artık çok daha somut bir hal alan Çanakkale Boğazı Köpürüsü Balkanlar ve Trakya’nın Balıkesir üzerinden Anadolu ile buluşmasını sağlayacak. Yapımı hızla devam eden İstanbul – İzmir otoyolu ise Balıkesir için diğer bir önemli altyapı yatırım.

Bu kalkınma hamleleri ve sanayi yatırımları bölgeye bir yandan zenginliği taşırken öte yandan çevrenin geri dönülmesi zor bir şekilde tahribatına da yol açabiliyor. Bir sanayi denizi olan Marmara’yı bir turizm denizi olan Ege’ye kavuşturan Balıkesir acaba aynı zamanda bir turizm kenti de olabilir mi?

“Bir Turizm Boğazı Olarak Balıkesir” paneli farklı boyutlarıyla bu soruya yanıt aradı.

Destekleyen: Arkitera.com & Kivi Strateji

Yönetici: Ali ÖZERK

Panelistler:

Arman AKDOĞAN
Bilge KOBAŞ
Doğu KAPTAN
Ömer Selçuk BAZ
Ömer YILMAZ

Araç çubuğuna atla